Mieczysław Baryłko (1923 - 2002) Eleonora Jagaciak-Baryłko (1925 - 2016)

Mieczysław Baryłko i Eleonora Jagaciak-Baryłko (fot. L. Pękalski 1983)

Za życia artysta może prezentować swoje obrazy szerszej publiczności poprzez wystawy indywidualne albo zbiorowe. Potem pozostają ekspozycje zasobów muzealnych czy galerii sztuki, jeżeli autor miał to szczęście, że jego dzieła zostały kupione przez te instytucje, ale krąg odbiorców jest na ogół mniejszy.
„Maluję dla szerokiego społeczeństwa …” – to credo artystyczne widoczne jest w motywach obrazów i sposobie malowania obojga twórców. W Galerii chcemy udostępnić obrazy tym, z myślą o których powstawały i przez to zachować pamięć o życiu i dziełach małżeństwa Eleonory i Mieczysława Baryłko.
Zapraszamy do oglądania.